บริการงานด้านระบบไอที (IT services)

บริการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที แบบรายปี ( MA)

 • ซ่อมแซมอุปกรณ์เสีย รวมอะไหล่
 • จัดทำรายการอุปกรณ์

บริการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ให้คำปรึกษา และ บริการขนย้าย
 • ถอดและประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บรรจุภัณฑ์กล่อง เพื่อขนย้าย
 • ทดสอบระบบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

Reference: ธ.เกียรตินาคิน, SCB Life, Grand Home Mart

บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ

 • ติดตั้งโปรแกรมตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ขนส่งอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ตรวจอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งาน

บริการ Outsourcing

 • จัดหาพนักงาน Help Desk Support และ ช่างเทคนิค ประจำที่บริษัทของลูกค้า
  เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network

บริการงานด้านระบบเครือข่าย (Network services)

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี บริการออกแบบระบบเครือข่าย และติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ความชำนาญ

บริการวิเคราะห์ และปรับปรุง

 • เพื่อปรับปรุงแก้ไข Infrastructure Network และ Wireless ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการเดินสาย และเข้าสาย LAN

 • UTP Cat5 Cat5e Cat6
 • Fiber Connector
 • เชื่อมต่อสาย Fiber Optic ด้วยการ Fusion Splice (หรือ Terminate ตรง)

บริการทดสอบ

Test and Commissioning พร้อมส่ง report ผลการทดสอบดังนี้

 • บริการทดสอบ UTP Cabling Systems
 • บริการทดสอบ Fiber Optic Cabling Systems

เครื่องมือ

บริษัทฯ มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้งานที่ทำมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 • UTP ANALYZER ยี่ห้อ FLUKE รุ่น DTX-1800 ,DSP-4300
 • เครื่องมือทดสอบสาย Fiber Optic (OTDR) ยี่ห้อ NOYES รุ่น M-100 ,M-600
 • เครื่องมือเชื่อมต่อสาย Fiber Optic (Fusion Splice) ยี่ห้อ FUJIKURA รุ่น FSM-50s

บริการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ไอที (IT equipment procurement services)

บริการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ไอที สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการจัดหาพร้อมติดตั้ง และบริการหลังการขายโดยมีสาขาหรือตัวแทนตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

บริการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับสำนักงาน (License software procurement services)

บริการจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน